skip to Main Content

ZZP’ers met financiële problemen

ZZP'ers met financiële problemen Kitty van Velthuijsen, Schuldhulpverlening gemeente Tilburg Nederland telt ruim 1 miljoen zzp'ers, soms tegen wil en…

Boontje komt om zijn loontje

Boontje komt om zijn loontje Rachel Borghaerts, RIBW Aan de hand van een levensecht geanonimiseerd verhaal wordt de route geschetst…

Kind van de rekening?

Kind van de rekening? Bernadette Jansen, gedragswetenschapper bij Sterk Huis In 2016 groeiden 292 duizend minderjarige kinderen in 2016 op…

WSNP wat kan je er mee?

WSNP wat kan je er mee? Muriëlle van der Plas, bewindvoerder Turnaround Advocaten Na het mislukken van het minnelijke traject…

Back To Top