skip to Main Content

MOM-se Innovatielabs

Ook de MOM-partners lijden aan systeemblindheid. Het is goed om gezamenlijk te kijken hoe we maximaal dienstbaar kunnen zijn naar de mensen waarvoor we werken. Daarvoor worden MOM-se Innovatielabs opgezet, rondom een thema met los- en frisdenkers uit de MOM-partners en andere organisaties. Met telkens als uitgangspunt: ‘wat kunnen we samen anders en beter kunnen doen, redenerend vanuit de leefwereld van de bewoner’.

Als MOM zorgen we ervoor dat we toegroeien naar een werkzame praktijk waarin de veranderingen ook goed geborgd worden in de organisaties, om zo samen slimmer en effectiever te worden en nog steeds heel nabij te blijven.

In de labs wordt ingezet op ‘kijken voorbij de eigen blinde vlek’, die je als mens, professional en binnen het systeem van een organisatie altijd hebt.

Innovatielabs – van interventie naar een manier van werken

Op meerdere plekken in de stad en aan verschillende opgaven wordt gewerkt met de door de MOM geïntroduceerde Theory-U innovatielabs. De verschijningsvormen van en aanleidingen voor de labs zijn flink toegenomen (acht verschillende labs in uitvoering, nog twee in voorbereiding). Wat dat betreft is deze werkvorm in een paar jaar gegroeid van een bewuste out-of-the-box proces interventie naar een breder ingebedde manier van werken die helpvol is om ‘stuck and wicked problems’ vanuit een andere energie op te pakken. De inmiddels volop draaiende innovatielabs zijn enerzijds een voorbeeld van bovenstaande manieren hoe er gewerkt wordt en anderzijds een bron voor nieuwe programma’s.

Back To Top