skip to Main Content

Van Thuisadministratie naar SchuldenVrijMaatje

Harrie Schuuring, Emma Hoogerwerf Thuisadministratie
Marja Wittenbols Stichting de Vonk

Het kwijtraken van overzicht over je administratie kan allerlei oorzaken hebben. Als er dan in de directe omgeving niemand is die kan helpen, kunnen goed getrainde vrijwilligers tijdelijk een praktisch steuntje in de rug bieden.
Voor SchuldenVrijmaatje is een belangrijke rol weggelegd om mensen met schulden te helpen bij het volhouden van het schuldhulpverleningstraject. Maar ook daarna kunnen deze maatjes mensen ondersteunen schuldenvrij te blijven. Hoe kun je als hulpverlener Thuisadministratie en SchuldenVrijMaatje inzetten om je cliënt beter te helpen? Bekijk de presentatie hier.‎

Back To Top