skip to Main Content

De partners van MOM

Sinds 2023 vormen 14 maatschappelijke organisaties de MOM. Iedere MOM-partner ziet de voortgaande relevantie en noodzaak van de MOM en de daarbij horende samenwerking.

De MOM zet zich in voor mensen die tussen de wal en het schip vallen in hun zoektocht naar de juiste zorg, hulp of (financiële) ondersteuning, of met hun idee om zichzelf, hun buurt, de wijk of stad juist iets mooier, anders en beter te maken. De MOM redeneert altijd vanuit de leefwereld van de mensen. Vanuit die bedoeling van de MOM is het de uitdaging om de MOM-partners blijvend met elkaar te verbinden, dus daadwerkelijk processen met elkaar te vervlechten.

Back To Top