skip to Main Content

WSNP wat kan je er mee?

Muriëlle van der Plas, bewindvoerder Turnaround Advocaten

Na het mislukken van het minnelijke traject kan er een beroep op de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP) worden gedaan. Wat houdt deze regeling in en welke vereisten gelden er om toegelaten te worden? Waar dient een verzoekschrift aan te voldoen dat je naar de rechtbank stuurt om toegelaten te worden tot de Wsnp? Speelt het hebben van een eigen huis of een lopende onderneming daarbij een rol? En hoe ga je om met schulden die niet te goeder trouw zijn ontstaan? Waar kun je een bewindvoerder Wsnp voor inschakelen als een minnelijke regeling dreigt te mislukken? Kortom: bij deze workshop wordt in vogelvlucht door middel van praktische voorbeelden de toegang tot de Wsnp en de regeling zelf uiteengezet. De presentatie volgt.

Back To Top