skip to Main Content

Social Start-Up voor jongeren

Het project “Social Start-Up” is een uitwerking van dit innovatiespoor dat ontwikkeld is door de gemeenten Tilburg en Eindhoven. Dit betreft een nieuwe aanpak van het organiseren van ondersteuning, als antwoord op drie samenhangende maatschappelijke knelpunten:

  1. De organisatie van hulp- en dienstverlening sluit niet altijd aan op de leefwereld van inwoners. Zij stellen daarom geen ondersteuningsvraag, terwijl ze die wel degelijk hebben;
  2. Sommige inwoners ervaren een individueel plan van aanpak teveel als een instrument van de gemeente, dan als hun eigen persoonlijke plan;
  3. Maatschappelijke partijen uit het “gewone leven”, zoals onderwijs, werkgevers en woningcorporaties worden nog te weinig ‎ betrokken bij oplossingen, terwijl zij een wezenlijk onderdeel vormen van de problematiek en bijbehorende oplossingen vaak in handen hebben.

Deze knelpunten willen wij in beeld brengen door inwoners met een hulpvraag zelf een plan van aanpak te laten maken waarin helder uiteen wordt gezet wat zij denken nodig hebben om tot het gewenste resultaat te komen. In de pilot Social Start-Up is ervoor gekozen om aan de slag te gaan met jongeren (18+).

Het project Social Start-up is op verzoek van de gemeente Tilburg ‎is uitgevoerd door MOM Tilburg en jongerenwerk R-Newt. In de periode april-oktober 2017 hebben elf kwetsbare jongeren hun droom gepitched voor sociale investeerders uit de stad. Deze sociale investeerders zijn ‎de woningbouwcorporaties WonenBreburg, TBV Wonen, Tiwos, uitzendbureau Randstad, onderwijsinstelling ROC Tilburg ‎en diverse afdelingen van de gemeente Tilburg.

Aanbevelingen

  1. Laat de Toegang outreachend werken;
  2. Stel de Toegangsmedewerkers in de Hotspot in staat te fungeren als een mobiel Toegangsteam;
  3. Reserveer 15 contigentwoningen (waaronder kamers) voor R-Newt, al dan niet afgestemd met de andere contigenten;
  4. Breng maatschappelijke regisseurs in contact met R-Newt;
  5. Breidt de Hotspot uit met partners op het gebied van perspectief (werk, onderwijs);
  6. Samenwerking met de Hotspot en de sociale investeerders.

Update 2020

De werkwijze van Social Start-Up is geïmplementeerd in de Hotspot en heeft er mede toe geleid dat R-Newt nu contingentpartner is van de Tilburgse woningbouwverenigingen.

Back To Top