skip to Main Content

Tussenheid013

Tussenheid013 werkt in Tilburg aan verduurzaming van verschillende initiatieven op sociaal maatschappelijk terrein. Het Tilburg Akkoord, samenwerkingsverband van de woningbouwcorporaties en Gemeente in Tilburg (WonenBreburg, Tiwos, TBV Wonen) heeft na een positieve evaluatie eind 2016 opdracht gegeven om opnieuw bewonersinitiatieven, projecten en instellingen die een rol spelen in de zogeheten impulswijken, focus- en aandachtswijken in Tilburg te ondersteunen. De initiatieven hebben een relatie met de doelstellingen van het Tilburg Akkoord op het terrein van werk, armoedebestrijding en onderwijs en het wegnemen van barrières voor mensen om deel te nemen aan die activiteiten.

Dit alles willen we bereiken door te werken aan een verduurzamende ontwikkelingsfaciliteit, op het snijvlak van maatschappelijk, ruimtelijk en economisch gebied. Hiertoe wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met partners zoals o.a. Midpoint en Leisure Landschap, maar ook met partijen in de zakelijke dienstverlening.

De ambitie is om ook te groeien naar een fonds voor verduurzamende ontwikkeling waarbij het werken met en vanuit het verduurzamingsmodel de basis is voor het versterken van initiatieven en organisaties van participerende burgers.

Wat biedt Tussenheid013 concreet

De Regio 013 – Midden-Brabant – kent een groot creatief, sociaal en ondernemend klimaat waarin steeds meer (Til)burgers ZINgevend willen bijdragen aan de leefbaarheid van onze stad. Tussenheid013 slaat bruggen om iedereen mee te laten doen. Steeds meer mensen werken met trots aan de stad – Stadsmakers! Dat is goed nieuws want deze stadsmakers dragen bij aan het versterken van de sociale cohesie en de sociaal innovatieve cultuur die onze stad zo typeert!

De overheid wil dat burgers meer gaan participeren. De uiteindelijke uitvoering en inbedding van deze participatie en van de burgerinitiatieven blijkt vaak nog best ingewikkeld. Het gaat om een juiste balans tussen de waarden: draagvlak, impact en legitimiteit.

De netwerkorganisatie Tussenheid013 bestaat uit een compacte kerngroep van vier leden. De flexibele schil rondom de kerngroep bestaat uit belangrijke sleutelfiguren uit de stad, experts uit andere burgerinitiatieven en uit relevante mensen van de gemeente en andere maatschappelijke organisaties.

Tussenheid013 is ontsproten uit het samenwerkingsverband MOM Tilburg en neemt zelf actief deel aan relevante netwerken in de stad. Tussenheid013 is gehuisvest bij TIWOS in de Stationstraat. Niet alleen omdat TIWOS een belangrijke partner is van ons maar ook omdat we op deze manier dankbaar gebruik maken van de overvloed aan ruimte die ons wordt aangeboden, te midden van de bewoners van Tilburg.

Heb jij je deskundigheid al ingezet voor de stad?‎ Ben jij een betrokken Tilburger die vanuit jouw deskundigheid of idee graag zou willen ‎bijdragen aan het creëren van een nog meer verbonden en inclusieve stad?  Neem dan contact ‎met Tussenheid013.

Contact

Gijs Bax

06-44792479 | aanjager | adviseur | verbinder Tussenheid013

Sabine van Baal

06-22423243 | aanjager | adviseur | verbinder Tussenheid013

Ralf Embrechts

directeur | buurman MOM

Brigit Moonen

 projectassistent Tussenheid013

Social Energy - een voorbeeld

In 2013 kwam Tussenheid013 in contact met Social Energy. De activiteiten groeiden de initiatiefnemers boven het hoofd. Zij waren uitvoerend en bestuur tegelijk. In eerste instantie was de vraag of er geld geregeld kon worden om mensen in dienst te kunnen nemen. Tijdens een pitch voor een panel van Tussenheid013 deskundigen werd al snel duidelijk dat er vooral in de organisatie versterking nodig was. Via de netwerkinventarisatie volgens het verduurzamingsmodel van Tussenheid013 zijn relaties in kaart gebracht. Op basis daarvan is een nieuw bestuur gevormd en is uitvoering en bestuur gescheiden.

Cimbytraject Resto 013

Resto 013 heeft met ondersteuning van MOM3.0 Tussenheid Inside een…

Lees meer
Tussenheid

Wat is Tussenheid?

De naam Tussenheid duikt steeds vaker op in Brabant. Maar…

Lees meer
Tussenheid

MOM 3.0 Tussenheid Inside krijgt groen licht

MOM 3.0 Tussenheid Inside werkt in Tilburg aan verduurzaming van…

Lees meer
Back To Top