skip to Main Content

Kind van de rekening?

Bernadette Jansen, gedragswetenschapper bij Sterk Huis

In 2016 groeiden 292 duizend minderjarige kinderen in 2016 op in een huishouden met een laag inkomen. Dit aantal is groeiend: 11.000 meer dan het jaar daarvoor.
In deze workshop staan we stil bij de effecten van armoede op de opvoeding en bij de impact van armoede op kinderen. We kijken ook naar ondersteuning kinderen in deze situatie nodig hebben. Bernadette sluit de workshop af met een gesprek over wat kinderen in armoede nog meer kan helpen. Bekijk de presentatie hier.

Back To Top