skip to Main Content

Wat is MOM?

De MOM (Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij) is in 2008 opgericht met als doel om met maatschappelijke organisaties uit de stad samen te werken aan relevante vraagstukken in wijken en buurten. Centraal staan vraagstukken als het tegengaan van armoede en werkloosheid, het bevorderen van gezondheid, beter onderwijs en bestrijden van eenzaamheid.

Belangrijkste taak en kracht van de MOM is om telkens vanuit de leefwereld van buurtbewoners de systeemwereld te bezien en, beter nog, te kantelen naar de benodigde menselijke maat.

Sinds 2023 vormen 14 maatschappelijke organisaties de MOM; dat zijn Tiwos, TBV Wonen, WonenBreburg, IMW regio Tilburg, ContourdeTwern, Amarant, GGD Hart voor Brabant, RIBW Brabant, Traverse, Sterk Huis, GGZ Breburg ASVZ en Xpect Primair. Iedere MOM-partner ziet de voortgaande relevantie en noodzaak van de MOM en de daarbij horende samenwerking. Juist nu.

De rol van de MOM is in de loop der jaren steeds meer ondersteunend, prikkelend en uitdagend geworden, met de nadruk op meer doorwerking, blijvende verandering en uiteindelijk verankering in de verschillende organisaties. We zijn daarbij nadrukkelijk op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking in de buurt.

De bedoeling van de MOM

De MOM zet zich in voor mensen die tussen het wal en het schip vallen in hun zoektocht naar de juiste zorg, hulp of (financiële) ondersteuning, of met hun idee om zichzelf, hun buurt, de wijk of stad juist iets mooier, anders en beter te maken. De MOM redeneert altijd vanuit de leefwereld van de mensen.

Vanuit die bedoeling van de MOM is het de uitdaging om de MOM-partners blijvend met elkaar te verbinden, dus daadwerkelijk processen met elkaar te vervlechten.

Back To Top