skip to Main Content
Positieve Evaluatie MOM3.0 Tussenheid Inside

Positieve evaluatie MOM3.0 Tussenheid Inside

Positieve evaluatie

In november is de dienstverlening van MOM3.0 Tussenheid Inside geëvalueerd. Deze evaluatie kende twee onderdelen: ten eerste een digitale enquête onder initiatiefnemers en ten tweede interviews met met vijf van deze initiatiefnemers en vier stakeholders van de MOM3.0-TI partners. De uitkomst was zeer positief.

MOM-TI past volgens een respondent goed in de toekomstvisie van het Tilburg Akkoord waarin het van belang is dat er meer naar de kracht van mensen zelf gekeken wordt. Subsidiepotjes gaan in de toekomst verdwijnen. Het repaircafé is daarvan een goed voorbeeld: “Dit project zorgt ervoor dat mensen elkaar kunnen helpen. Het biedt mensen een dagbesteding. Vrijwilligers krijgen meer toegang tot de arbeidsmarkt en dragen bij aan duurzaamheid. Vrijwilligers bouwen iets leuks op”.

MOM-TI biedt een duidelijke meerwaarde en helpt bij de borging van projecten. Een respondent geeft aan dat MOM-TI zorgt voor volhoudbaarheid: “In het verleden was het vaak zo dat een initiatief ophield zodra de subsidie op was”. Door de aanpak van MOM-TI, die gekenmerkt wordt door het activeren van kennis en kennissen wordt het initiatief meer geborgd: “Ze vinden altijd wel mensen om dat stukje kennis te bieden of nemen net diegene even bij de hand zodat mensen weer verder kunnen. Het accent op kennissen is een mooie toevoeging in projecten”.

MOM-TI levert een bijdrage aan participatie en armoedeverlichting, in mindere mate aan onderwijs. Met de NHTV, HAS, Avans en Fontys wordt wel gesproken over een leerstoel.

Conclusie

MOM-TI krijgt van haar klanten (de initiatiefnemers) gemiddeld een zeer ruime voldoende en naarmate meer stappen in de begeleiding worden doorlopen wordt de waardering groter. Op basis van deze positieve evaluatie heeft Tilburg Akkoord besloten de opdracht te verlengen.

Het volledige rapport is hier te downloaden als pdf-bestand..

Back To Top