skip to Main Content
Infographic: Wat Doet MOM3.0 Tussenheid Inside

Infographic: Wat doet MOM3.0 Tussenheid Inside

Infographic MOM3.0 Tussenheid Inside

Wat doet MOM3.0 Tussenheid Inside eigenlijk? Heeft u zich dat al eens afgevraagd? Wij werken in Tilburg aan verduurzaming van verschillende initiatieven op sociaal maatschappelijk terrein. Deze initiatieven hebben een relatie met de doelstellingen van het Tilburg Akkoord op het terrein van werk, armoedebestrijding en onderwijs en het wegnemen van barrières voor mensen om deel te nemen aan die activiteiten.

In de komende drie jaar wil MOM 3.0 Tussenheid Inside werken aan het verduurzamen van het Tilburg Akkoord gedachtegoed. Dit willen we bereiken door te werken aan een verduurzamende ontwikkelingsfaciliteit, op het snijvlak van maatschappelijk, ruimtelijk en economisch gebied.

Om dit te realiseren, doorlopen we een viertal stappen die we door middel van een infographic duidelijk maken. Klik hier om hem interactief te bekijken.

 

Back To Top