skip to Main Content
Beursvloer 013 Tilburg

Beursvloer 013 Tilburg

Beursvloer 013 met MOM3.0 Tussenheid Inside

De Beursvloer is een jaarlijks terugkerend event van ContourdeTwern waar bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar vinden. Ook MOM3.0 Tussenheid Inside doet dit jaar mee. In een tijdsbestek van twee uur worden (hulp)vragen vanuit verenigingen en maatschappelijke organisaties ingevuld door aanbiedingen vanuit het bedrijfsleven. Bij deze “matches” wordt mankracht, materialen en kennis aangeboden. De ontvangende partij zet hier een interessante tegenprestatie tegenover. Zo ontstaat er voor beide partijen een win-win situatie.

Verenigingen en maatschappelijke organisaties lopen regelmatig tegen de grenzen van de eigen organisatie aan. Denk aan het ontbreken van specifieke kennis binnen de eigen organisatie, extra handjes of faciliteiten om een grote klus uit te voeren. Ze zijn daarom gebaat bij hulp van kwalitatieve waarde vanuit het bedrijfsleven. Nog veel te vaak wordt geld als dé enige oplossing gezien, men gaat eraan voorbij dat er ook andere mogelijkheden zijn. Beursvloer Tilburg kan oplossing bieden! Tijdens de Beursvloer wordt een podium gecreëerd om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen, zodat een invulling gegeven kan worden aan specifieke vragen of het realiseren van plannen. Ook worden maatschappelijke organisaties zich meer bewust van het feit dat zij niet alleen de vragende partij zijn, maar dat zij wel degelijk zélf het bedrijfsleven ook iets te bieden hebben (voorbeeld Bonheurgroep-EHBO). Met een juiste klik kan een proces in gang worden gezet waarbij beide partijen elkaar vinden, om ook op langere termijn elkaar te stimuleren in het realiseren van doelstellingen. Plannen en wensen kunnen hiermee worden omgezet naar concrete oplossingen en duurzame Maatschappelijk Betrokken Ondernemers-samenwerkingsverbanden.

Deelnemende bedrijven geven hiermee gestalte aan hun betrokkenheid aan onze stad en werken hiermee tevens aan een positief regionaal Maatschappelijk Betrokken Ondernemers-klimaat.

Meer informatie: www.beursvloertilburg.nl

Back To Top