skip to Main Content
MOM 3.0 Tussenheid Inside Krijgt Groen Licht

MOM 3.0 Tussenheid Inside krijgt groen licht

MOM 3.0 Tussenheid Inside werkt in Tilburg aan verduurzaming van verschillende initiatieven op sociaal maatschappelijk terrein. Het Tilburg Akkoord, samenwerkingsverband van de woningbouwcorporaties en Gemeente in Tilburg (WonenBreburg, Tiwos, TBV Wonen) heeft MOM 3.0 Tussenheid Inside de opdracht gegeven om de komende drie jaar, per jaar 75 bewonersinitiatieven, projecten en instellingen die een rol spelen in de zogeheten impulswijken, focus- en aandachtswijken in Tilburg te ondersteunen. De initiatieven hebben een relatie met de doelstellingen van het Tilburg Akkoord op het terrein van werk, armoedebestrijding en onderwijs en het wegnemen van barrières voor mensen om deel te nemen aan die activiteiten.

Lees meer….

Back To Top