skip to Main Content
Sterk Huis

Sterk Huis

Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij bieden een warme en veilige omgeving waar je terechtkunt met grote opvoedings- en ontwikkelingsvragen.

RIBW Brabant

RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Traverse

Traverse

Traverse is een onderneming die met gevoel voor medemenselijkheid de hulpverlening organiseert voor mensen in probleemsituaties waarbij sprake is van dak- of thuisloosheid of de dreiging daarvan.

IMW Tilburg

Met ingang van 2015 is ook IMW Tilburg toegetreden tot de MOM. Het Instituut voor Maatschappelijk Werk is gevestigd in Tilburg en is bedoeld voor iedereen in

GGD

De GGD is er om risico's voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van àlle inwoners te bevorderen. Ook die van u! www.ggdhvb.nl

De Wever

De Wever is een overkoepelende organisatie van elf zorgcentra, twee behandelcentra,
drie steunpunten, een kleinschalige woonvorm en een hospice in de gemeente Tilburg.

WonenBreburg

WonenBreburg zorgt voor huisvesting in de woningmarktgebieden Breda en Tilburg. We besteden bijzondere aandacht aan het huisvesten van mensen die dat moeilijker op eigen kracht redden

Back To Top