skip to Main Content
De Wever

De Wever

De Wever is een overkoepelende organisatie van elf zorgcentra, twee behandelcentra,
drie steunpunten, een kleinschalige woonvorm en een hospice in de gemeente Tilburg.
Het uitgangspunt van De Wever is dat zorgen dienstverlening zo dicht mogelijk bij de
cliënten geregeld moeten worden, dus in de wijk, vanuit onze zorgcentra. www.dewever.nl

Back To Top