skip to Main Content
GGz Breburg

GGz Breburg

GGz Breburg biedt specialistische ggz-zorg aan mensen met een psychiatrisch probleem in Midden- en West-Brabant.
De zorg kan bestaan uit behandeling thuis of op een van onze locaties, uit een deeltijdbehandeling of een opname. Ook woonondersteunende zorg is mogelijk. Voor crisisinterventies is 24 uur per dag een crisisteam beschikbaar.

Daarnaast bieden wij deskundigheidsbevordering en consultatie aan partners in de zorg, onder wie huisartsen en medewerkers van welzijn- en zorginstellingen. Jaarlijks biedt GGz Breburg zorg aan circa 11.000 cliënten in de regio Midden- en West-Brabant. Ongeveer 1800 medewerkers en 250 vrijwilligers zetten zich hiervoor in.

www.ggzbreburg.nl

Back To Top