skip to Main Content
Tiwos

Tiwos

Tiwos heeft hart voor Tilburg. Voor haar buurten en haar bewoners. Vanuit de overtuiging dat alle mensen recht hebben op goede woon- en leefomstandigheden zijn wij er vooral voor hen die dat niet zelfstandig voor elkaar krijgen. Want een dak boven je hoofd is de bodem in je bestaan. Pas dan kun je groeien. Lees meer… www.tiwos.nl

Back To Top