skip to Main Content

Tussenheid013

Tussenheid013 werkt in Tilburg aan verduurzaming van verschillende initiatieven op sociaal maatschappelijk terrein. Het Tilburg Akkoord, samenwerkingsverband van de woningbouwcorporaties en Gemeente in Tilburg (WonenBreburg, Tiwos, TBV Wonen) heeft na een positieve evaluatie eind 2016 opdracht gegeven om opnieuw bewonersinitiatieven, projecten en instellingen die een rol spelen in de zogeheten impulswijken, focus- en aandachtswijken in Tilburg te ondersteunen. De initiatieven hebben een relatie met de doelstellingen van het Tilburg Akkoord op het terrein van werk, armoedebestrijding en onderwijs en het wegnemen van barrières voor mensen om deel te nemen aan die activiteiten.

Dit alles willen we bereiken door te werken aan een verduurzamende ontwikkelingsfaciliteit, op het snijvlak van maatschappelijk, ruimtelijk en economisch gebied. Hiertoe wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met partners zoals o.a. Midpoint en Leisure Landschap, maar ook met partijen in de zakelijke dienstverlening.

De ambitie is om ook te groeien naar een fonds voor verduurzamende ontwikkeling waarbij het werken met en vanuit het verduurzamingsmodel de basis is voor het versterken van initiatieven en organisaties van participerende burgers.

Wat biedt Tussenheid013 concreet

Eerste stap

Kennismakings-/Intakegesprek: 75 potentiële deelnemers krijgen een eerste gesprek met deskundigen van Tussenheid013. Hier wordt vooral bekeken wat de potentie van een initiatief is, waar knelpunten zitten en of en hoe de methodiek van Tussenheid013 een rol kan spelen in de verduurzamende ontwikkeling van het initiatief. Op basis van een gezamenlijke visie hierop wordt besloten de samenwerking al dan niet door te zetten.

Tweede stap

In deze verlengde intake procedure wordt het initiatief verder onder de loep genomen, worden de behoeftes verder geïnventariseerd en wordt er daar waar mogelijk ondersteuning verleend. Deze ondersteuning kan bestaan uit verzorgen van introducties, financiële, organisatorische, bestuurlijke of andere hand- en spandiensten. Als dat afdoende blijkt te zijn stopt de samenwerking; zo niet dan gaan we door naar stap 3.

Derde stap

Indien in de tweede fase nog onvoldoende duidelijk is hoe het initiatief zich verder verduurzamend kan ontwikkelen, kan MOM 3.0 trajecten aanbieden waarbij deskundigen uit de zes verduurzamingsvelden betrokken worden. Hierbij kan gedacht worden aan al dan niet publieke pitches rondom concept- en/of productontwikkeling, aan netwerkinventarisaties t.b.v. van vorming van een Raad van Advies of bestuur, of anderszins. Centraal staat het verduurzamingsmodel waarbij verschillende omgevingen het initiatief kunnen versterken.

Vierde stap

Tot slot kan aan een aantal initiatieven een CIMBY traject aangeboden worden. Dit traject vergt een behoorlijke voorbereiding en een uitgebreide netwerkinventarisatie van het initiatief. Doel hiervan is om het netwerk rondom een initiatief te versterken en kritisch mee te denken over doel, visie en missie van het initiatief om daarmee een verduurzamende strategie voor de toekomst te ontwikkelen.

Contact

Gijs Bax

aanjager | adviseur | verbinder Tussenheid013

Sabine van Baal

aanjager | adviseur | verbinder Tussenheid013

Ralf Embrechts

directeur | buurman MOM

Brigit Moonen

 projectassistent Tussenheid013

Social Energy - een voorbeeld

In 2013 kwam Tussenheid in contact met Social Energy. De activiteiten groeiden de initiatiefnemers boven het hoofd. Zij waren uitvoerend en bestuur tegelijk. In eerste instantie was de vraag of er geld geregeld kon worden om mensen in dienst te kunnen nemen. Tijdens een pitch voor een panel van Tussenheid deskundigen werd al snel duidelijk dat er vooral in de organisatie versterking nodig was. Via de netwerkinventarisatie volgens het verduurzamingsmodel van Tussenheid zijn relaties in kaart gebracht. Op basis daarvan is een nieuw bestuur gevormd en is uitvoering en bestuur gescheiden.

Cimbytraject Resto 013

Resto 013 heeft met ondersteuning van MOM3.0 Tussenheid Inside een…

Lees meer
Tussenheid

Wat is Tussenheid?

De naam Tussenheid duikt steeds vaker op in Brabant. Maar…

Lees meer
Tussenheid

MOM 3.0 Tussenheid Inside krijgt groen licht

MOM 3.0 Tussenheid Inside werkt in Tilburg aan verduurzaming van…

Lees meer
Back To Top