skip to Main Content
Xpect Primair

Xpect Primair bestaat uit zesentwintig nauw samenwerkende authentieke, autonome, sociaal-katholieke scholen voor primair onderwijs en Xpect Kinderopvang heeft bijna 40 verschillende kinderopvanglocaties.

Om kinderen optimaal te laten ontwikkelen is niet alleen een prettige, veilige en duurzame leeromgeving nodig, maar ook een goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen. Xpect Primair wil midden in de Tilburgse samenleving staan en zoekt daarom de samenwerking actief op. ‘De kracht van verbinding’
is daarbij ons leidende principe.

Door krachten te bundelen kan vanuit één gezamenlijke visie worden gewerkt aan doorgaande leer- en ontwikkellijnen voor kinderen van 0-13 jaar om elk kind een kansrijke start te bieden.

www.xpectprimair.nl

Back To Top