skip to Main Content
ASVZ

ASVZ ondersteunt mensen met een beperking om het gewone leven te ervaren. Met alles wat daarbij hoort: een menswaardige leefomgeving, sociale contacten, een betekenisvolle daginvulling of werk en ruimte om zelf keuzes te maken. Samen met cliënten, hun netwerk, vrijwilligers en onze partners proberen ze elke dag dichterbij dit doel te komen. Dat doen ze midden in de maatschappij.

www.asvz.nl

Back To Top