skip to Main Content
WonenBreburg

WonenBreburg zorgt voor huisvesting in de woningmarktgebieden Breda en Tilburg. We besteden bijzondere aandacht aan het huisvesten van mensen die dat moeilijker op eigen kracht redden (door een laag inkomen, een maatschappelijke, fysieke of verstandelijke beperking, door leeftijd). Wij maken ons in de buurten en wijken waar onze woningen liggen sterk voor deze wijken en voor de sociale ontwikkeling van de bewoners ervan.

www.wonenbreburg.nl

Back To Top