skip to Main Content

Twern: goed op weg met oudjes

TILBURG – Welzijnsinstelling de Twern boekt succes met twee Tilburgse ouderenprojecten: de ouderennetwerken en de weerbaarheidstrainingen.
Volgens het onafhankelijk onderzoeksinstituut IVA vergroten beide initatieven het veiligheidsgevoel onder senioren.

De Twern gaat daarom door met de projecten. De weerbaarheidstrainingen wil zij in meerderde Tilburgse wijken invoeren. Ook overweegt de instelling om de cursussen in omliggende gemeenten aan te bieden.

Sinds 2005 lopen de gratis trainingen in verschillende Tilburgse wijken. Ouderen, met name vrouwen, leren in drie sessies om te gaan met verschillende situaties. Die worden met behulp van echte acteurs nagebootst. “Zo leren ze hoe ze veilig kunnen pinnen en hoe ze om kunnen gaan met hangjongeren”, licht Twern-medewerker Marjolein de Graaff toe. De kosten om aan twintig ouderen een cursus aan te bieden liggen op zo’n 3500 euro. Volgens IVA voelen de ouderen zich veiliger. Wel is er behoefte aan een terugkomdag om kennis bij te spijkeren.

Twern-directeur Jos van Balveren is ‘blij om te horen dat het initiatief iets uithaalt’. ” Stel dat de conclusie was dat het niet werkt, dan zouden we er mee stoppen.”Ook het andere Twern-initiatief, de ouderennetwerken (sinds 2005), vergroot het veiligheidsgevoel. De netwerken zijn door de Twern opgericht rond plekken waar ouderen overlast ervaren. In de clubjes werken ouderen, en professionals samen om oplossingen te vinden. Volgens het onderzoeksinstituut is de overlast afgenomen, zijn problemen opgelost en zijn ouderen zich veiliger gaan voelen. “Wel moeten we meer bekendheid aan de netwerken geven”, stelt Van Balveren. “Er zijn nog te veel ouderen die nog niet weten dat ze bestaan.”

Bron: Brabants Dagblad, Agnes de Goede, vrijdag 09 januari 2009

Back To Top