skip to Main Content
Doorgeschoten Burgerkracht

Doorgeschoten Burgerkracht

Burgerkracht is een modewoord geworden dat te pas en onpas wordt gebruikt. Daardoor wordt het feitelijk steeds meer van elke inhoud ontdaan. Erger nog is dat de overheid burgerkracht presenteert als dé oplossing voor alle sociale kwaden en tegelijkertijd de kwetsbaren aan hun lot overlaat… lees meer Sociale Vraagstukken Doorgeschoten Burgerkracht

Back To Top