skip to Main Content
Zichtbare Schakels Thebe Onmisbaar In De Wijk

Zichtbare Schakels Thebe onmisbaar in de wijk

Al ongeveer 2,5 jaar kennen we de Zichtbare Schakels van Thebe in onze wijken. De aandacht van deze wijkverpleegkundigen met overstijgende aanpak gaat vooral uit naar multiproblem-gezinnen, kwetsbare ouderen en zorgmijders. Ze zijn laagdrempelig voor jong en oud. De Zichtbare Schakels komen niet alleen achter de voordeur, voor individuele zorg, maar vervullen ook op wijkniveau een actieve rol.

In onze wijken zijn Jannie de Leeuw, Marlies Lutke Schipholt (beide West), Inge van der Linden en Klaartje Schoonus (beide Zuid) inmiddels de onmisbare schakels. Lees hier de pdf

Back To Top