skip to Main Content

KEI-interview: Johan Dunnewijk

Tilburg werd begin oktober genomineerd voor de titel Beste Stad van het Koninkrijk. Het Forum voor Stedelijke Vernieuwing organiseerde deze wedstrijd ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan. ‘We hebben niet gewonnen’, vertelt Johan Dunnewijk. ‘Maar die nominatie kregen we niet voor niks. Er is in Tilburg veel positiefs gebeurd de afgelopen jaren.’ Johan Dunnewijk werkt al jaren in Tilburg, waarvan de laatste vijf als directeur-bestuurder van woningcorporatie WonenBreburg. ‘Als industriestad heeft Tilburg lange tijd een enorme groei doorgemaakt. Heel veel inwoners waren werkzaam in de
textielindustrie’, zo leidt hij zijn verhaal in. ‘Midden jaren zestig kwam het omslagpunt. De industrie klapte in elkaar en dit heeft diepe sporen achtergelaten. De stad kon de klap niet opvangen; er waren nauwelijks banen in de dienstensector.’

Deze achtergrond heeft het fysieke karakter van de stad geen goed gedaan. ‘Tilburg wordt ook wel getypeerd als het lelijke eendje van de Brabantse stedenrij’, volgens Dunnewijk. ‘Aan de andere kant heeft deze ontwikkeling een enorme bestuurlijke daadkracht gegenereerd. De Tilburgse cultuur is er een van samenwerken en de schouders eronder. Dit uit zich onder meer in gemeentebestuurders die goed benaderbaar zijn en de bereidheid om gezamenlijk aan de stad te werken.’

De klap te boven
De laatste jaren is er weer sprake van een stijgende lijn. ‘Tilburg is de klap te boven. De universiteit doet het goed en werkt als trekker; de dienstensector groeit. Tilburg kent geen Vogelaarwijken. Wel hebben we vijf impulswijken benoemd die specifieke aandacht behoeven. Hierbij werken we nauw samen met andere partijen. Soms heel rigoureus, zoals in de wijk Groeseind Hoefstraat, waar we alle 600 woningen slopen en helemaal opnieuw beginnen.’Andere impulswijken zijn Groenewoud en de Kruidenbuurt in Tilburg-West. ‘De laatste tijd hebben we het accent bij de stedelijke vernieuwing een beetje verlegd. We gaan ervan uit dat we de fysiek-ruimtelijke vernieuwing wel voor elkaar krijgen. Interessanter is de sociaal-economische en culturele dimensie; die willen we meer belichten.’

MOM-manager
Probleemgezinnen in de genoemde wijken hebben vaak met veel verschillende instellingen te maken. ‘Om dit beter te stroomlijnen hebben wij kort geleden de MOM-manager geïntroduceerd. MOM staat voor Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij, een samenwerking van drie corporaties met welzijns- en zorginstellingen in Tilburg. De bedoeling is dat de MOM-manager de regie neemt over de problemen in deze gezinnen. Dit kan in de praktijk betekenen dat hij aangeeft dat wij als corporatie misschien even moeten wachten met terugvorderen van de huurachterstand tot andere problemen zijn opgelost.’
Het gaat volgens Dunnewijk om een stevige functie met een hoge inschaling. ‘We werken al langer met huismeesters en buurtconciërges, met succes. Maar waar zij niet in staat zijn om de verkokering effectief aan te pakken, doet de MOM-manager dit wel. We wilden deze functie mean and lean organiseren. We stoppen de energie liever in slagkracht dan in regeltjes en eindeloos afstemmen. Ik ben er trots op dat zo’n functie hier kan ontstaan. Dat is echt typisch Tilburgs.’

Experimenten
Nieuwe dingen uitproberen? In Tilburg is men hier niet vies van. ‘Naast de MOM-manager zijn we bezig met nog veel meer experimenten en samenwerkingen. Een daarvan is de stichting Symphonie. De GGZ, GGD, politie, maatschappelijk werk, crisisopvang en de woningcorporaties komen regelmatig bij elkaar om oplossingen te vinden voor situaties waarbij het woongenot van bewoners in gevaar komt. Daarnaast heb ik net een contract getekend voor Skaeve Husen. Dit project biedt een oplossing voor probleemgezinnen waar – tevergeefs – al eindeloos energie ingestoken is. Wij stellen een pand beschikbaar en het gezin komt onder gedragstoezicht. Verder ben ik zeer in mijn nopjes met het project Kan Wél, dat als doel heeft de kwaliteiten van bewoners beter te benutten. Het project blijkt na twee jaar zeer succesvol, zowel in Tilburg als in Breda.’

Verschillende culturen
Wonen Breburg heeft 20.000 woningen in Tilburg en 10.000 in Breda in haar bezit. Volgens Dunnewijk zijn de verschillen tussen beide steden groot. ‘Niet alleen fysiek, maar vooral ook wat cultuur betreft. Ik chargeer, maar als Tilburg het lelijke eendje is, dan is Breda het zondagskind; een prachtige stad met een aantrekkelijk centrum, waar de koopkracht aanzienlijk hoger ligt dan in Tilburg. Logisch dat de cultuur hier heel anders is, ook op bestuursniveau. Opvallend genoeg zijn er naast de chique wijken veel harde achterkanten. Het sloopprogramma is hier dan ook groter dan in Tilburg.’

Bron: www.kei.nl

 

Back To Top