skip to Main Content

Tiwos scoort hoog in maatschappelijke visitatie

Tiwos scoort 3 achten, een 6 en een 9 in maatschappelijke visitatie!

Tiwos is een goed presterende, sociale corporatie! Dit zegt Ecorys in het visitatierapport dat mede tot stand is gekomen door interviews met vele belanghouders en een grondige analyse van werkwijzen en interne documenten. Met 3 achten een 6 en een 9 scoort Tiwos gemiddeld een 7,8.
Als corporatie zetten we gemeenschapsgeld in om onze doelen te bereiken. Dit geld willen we natuurlijk zo goed mogelijk investeren. Daarom hebben we ons laten visiteren. Een visitatie geeft een onafhankelijke beoordeling van onze prestaties en laat zien waar we nog verder kunnen verbeteren. Uit het visitatierapport blijkt dat Tiwos een goed presterende, sociale corporatie is!

3 achten een 9 en een 6
Voor het presteren naar eigen ambities en doelstellingen, het bestuur en presteren volgens belanghouders scoort Tiwos een 8. Voor het overleg met belanghouders zoals de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en huurdersbelangenorganisatie krijgt Tiwos zelfs een 10! De belanghouders vinden Tiwos een organisatie met het hart op de goede plek. Met name de prestaties op het gebied van leefbaarheid, betaalbaarheid van woningen en herstructurering worden goed gewaardeerd.
Met de Tilburgse corporaties en de gemeente zijn prestatieafspraken vastgelegd in o.a. het energieconvenant en het convenant Wonen. Denk aan hierbij aan het bouwen van voldoende betaalbare huurwoningen, de huisvesting van doelgroepen die begeleiding en zorg nodig hebben en projecten op het gebied van leefbaarheid en veiligheid zoals camerabewaking en de aanpak van hennepteelt. Tiwos laat een goede inzet en goede prestaties zien op alle gemaakte afspraken en krijgt hiervoor een 9.
Het presteren naar vermogen en efficiëntie is voor verbetering vatbaar. Tiwos krijgt hiervoor een 6. Omdat Tiwos veel investeert in renovatie, nieuwbouw en maatschappelijke processen is het behoud van voldoende financieringsmogelijkheden een uitdaging voor de komende jaren.
Verbeterpunten
Tiwos ziet de visitatie niet alleen als een belangrijk verantwoordingsinstrument, maar ook als een verbeterinstrument. Directeur/bestuurder Rob Suurmeijer: “uit de resultaten blijkt dat we op de goede weg zitten op het gebied van maatschappelijke ondernemen. Maar we zien ook dat er nog verbetering mogelijk is. Met de aandachtspunten uit het rapport gaan we dit jaar hard aan de slag.”

Bron: www.tiwos.nl 6 januari 2009

Back To Top