skip to Main Content

MOM: zichtbaar, merkbaar, voelbaar

 “Alweer een nieuwe organisatie die zich actief gaat bemoeien met de wijk? Hoeveel zijn er ondertussen al bezig om de wijken leefbaarder te maken? Voegt een nieuwe organisatie daar iets aan toe? Mijn antwoord daarop is volmondig: Ja! De taak van de MOM is om de plannen, activiteiten en projecten van de zes deelnemende organisaties te coördineren en verbinden. Dàt maakt het verschil voor de bewoners van de wijk. Gaandeweg zullen veranderingen zichtbaar, merkbaar en voelbaar moeten worden.”

 Wat is MOM
Aan het woord is Ralf Embrechts, per 27 oktober MOM-manager. Wat is MOM eigenlijk? “Een rare maar leuke afkorting; MOM staat voor Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij. Zes organisaties, Tiwos, WonenBreburg, TBV Wonen, Thebe, de Twern en de Wever, slaan de handen ineen om samen echt het verschil te maken in de wijk, om te beginnen in de Kruidenbuurt en in Groenewoud. In dit voor Nederland unieke initiatief worden goede voornemens echt omgezet in daden. Daden die ervoor zorgen dat mensen en werkers in de wijk merken dat die zes partners elkaar weten te vinden en zo elkaar versterken. ‘Geen woorden maar daden’, dat klinkt Rotterdams, en daar hou ik wel van, en inmiddels is dat ook wel gewoon Tilburgs.”
De MOM gaat geen nieuwe projecten verzinnen, maar juist bestaande projecten met elkaar verbinden zodat ze elkaar versterken. “Het kan zijn dat we merken dat dingen dubbel gedaan worden of dat mensen niet goed van elkaar weten waar ze mee bezig zijn. Als je de zes organisaties bekijkt zie je dat ze stuk voor stuk veel energie steken in de wijken. Het lijkt mij nou zo goed om die energie te bundelen om er nog meer uit te krijgen. En zie mij als de aanjager daarvan”.

 Wat gaat MOM de komende tijd doen
Ralf: “Ik begin met zoveel mogelijk mensen te ontmoeten die iets over deze wijken te vertellen hebben. Dat zijn natuurlijk de werkers in de wijk, maar ook actieve bewoners, winkeliers, huisartsen, wijkagenten verzin het maar. En ik zal iedereen vragen – dus bereid je maar alvast voor – waar zie je kansen en waar gaan zaken niet goed. Niet dat de MOM een klaagmuur moet worden, maar juist een plek waar in samenwerking zaken verbeterd zullen worden. Bij een klacht hoor ik ook graag een oplossing. Samen bekijken we dan of en hoe die oplossing te realiseren is. Simpel.”

 Wat zijn de speerpunten van MOM?
“Gaandeweg zullen zich steeds meer speerpunten van de MOM aandienen. Maar op voorhand kan ik natuurlijk al wel wat speerpunten noemen zoals werkgelegenheid, armoedebestrijding, zorg voor ouderen en ook juist voor jongeren. En er zijn altijd actuele onderwerpen die volop kansen bieden om samen aan de slag te gaan, denk maar eens aan de ontwikkelingen op Paletplein en Pater van de Elzenplein. Kortom die speerpunten krijgen werkendeweg wel hun juiste vorm.”

 Wat gaat MOM niet doen?
Lachend antwoord Ralf op deze vraag: “Er gebeurt erg veel in de wijk wat goed gaat. Dat moeten we vooral zo laten. Daar gaan we ons dus ook niet mee bemoeien. Bewoners en werkers in de wijk kunnen volgens mij feilloos aangeven waar de gaten zitten, waar te weinig vooruitgang te zien is of waar zaken dubbel gedaan worden. Die willen we graag horen om mee aan de slag te gaan, daar willen we ons nadrukkelijk wel mee bemoeien.”

 Wie is Ralf Embrechts?
Tot voor kort was Ralf Embrechts programmamanager Armoede bij de gemeente Tilburg. In die functie legde hij de basis voor een nieuw en vooruitstrevend armoedebeleid in Tilburg. Ralf heeft 15 jaar in Tilburg gewoond en woont sinds 8 jaar in Diessen. Hij heeft het regelmatig over ‘mijn stad’ en ‘mijn dorp’. “In Diessen houd ik me in de dorpsraad samen met dorpsgenoten actief bezig met leefbaarheid in mijn dorp. Dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. Maar daarnaast blijft Tilburg echt ‘mijn stad’. Ik heb er erg veel zin om vanuit de MOM het verschil te kunnen maken in de wijken van mijn stad. Tilburg is nu eenmaal een stad waarin veel kan en gebeurt, als je dat maar wilt.”

 Waar is MOM te vinden?
De MOM zal in zowel de Kruidenbuurt als Groenwoud zijn intrek nemen in een woonhuis dat tot MOM-kantoortje verbouwd wordt. Wanneer deze open gaan zal nog bekend gemaakt worden. In de tussentijd is Ralf vanaf 1 november te bereiken via ralfembrechts@momtilburg.nl.
Tot MOM!

Back To Top