skip to Main Content
Elk Eind Is Een Begin…

Elk eind is een begin…

De eindrapportage van het Vertrouwensexperiment (VEX) is klaar, en openbaar, maar dit einde van een bijzondere maatschappelijke expeditie is tegelijkertijd ook het begin van een beweging van vertrouwen.

In het kort de conclusies – in onze woorden:

  • Vertrouwen loont, minder regels, meer vrijheid maakt mensen gelukkiger, gezonder, blijer. Weliswaar een klein effect in cijfers, maar groot effect voor mensen zelf. Zeker tegen een achtergrond dat VEX per saldo niet zo lang liep en (significante) veranderingen op dit gebied bijzonder lastig te realiseren zijn.
  • De route naar werk (parttime) wordt makkelijker gevonden.
  • En omgedacht: het strenge beleid van de afgelopen jaren leidt in elk geval niet tot betere resultaten, zoals het CPB ook benadrukte.
  • Het laten landen van de uitkomsten van dit experiment bij een reguliere organisatie –  als Werk & Inkomen  – heeft nogal wat voeten in aarde. Het werken volgens VEX is echt anders, en kan wel.
  • Van het omgaan met maatschappelijke initiatieven kan de gemeente en ook het initiatief zelf nog van alles leren.

Samen met de gemeente en maatschappelijke partners in onze stad willen we nu vooral verder bouwen aan de beweging van vertrouwen, gesterkt door de uitkomstenDus ook op andere terreinen als Wmo, schuldhulp, werkgelegenheid, wonen enz. Daar is nog veel meer over te zeggen en dat gaat ook gebeuren, zo hebben we samen met wethouder Esmah Lahlah uitgesproken.

VEX-Ambassadeursbijeenkomst in de planning

Om alle bijzondere VEX-energie recht te doen en de uitkomsten goed te bespreken, willen we samen met alle betrokkenen bij het experiment, na de zomer (september) een goede, inhoudelijke bespreking plannen in de vorm van een ambassadeursbijeenkomst – liefst live als dit weer kan.

Hierbij leeswerk voor de liefhebbers:

  1. Korte slotbeschouwing Jochum & Ralf, uitgesproken bij de gemeenteraad – 5 pagina’s
  2. Eindevaluatie projectleider Jos Mevis – 25 pagina’s uit de boezem van het experiment
  3. Het echte eindrapport van Ruud Muffels en collega’s (UvT) – 117 pagina’s
  4. Memo aan staatsecretaris Van Ark – 7 pagina’s
  5. Raadsbrief wethouder Lahlah over VEX – 4 pagina’s
Back To Top