skip to Main Content
De Betere Stad

De Betere Stad

Voor het Tv-programma “De Betere Stad” van Omroep Tilburg fietsten journalist/filosoof Ralf Bodelier met voornaamgenoot Ralf Embrechts door Tilburg, samen nadenkend over een betere stad na de corona-tijd. En er is meer dan enkel dezelfde voornaam die zij delen: de liefde voor de stad en haar bewoners en telkens kijken waar het beter en socialer kan. Dit keer staan de uitgangspunten van het basisinkomen centraal; hoe kunnen we uitgaan van vertrouwen met minder regels en meer vrijheid en zo mensen in onze stad kansen bieden die bij hen passen? Het Tilburgs Vertrouwensexperiment is daar al een eerste voorbeeld van en er is meer nodig. Ralf & Ralf zien dit als een begin van een beweging vanuit vertrouwen, flink aangewakkerd vanuit eigen stad. Fiets een kwartiertje met hen mee.

V.l.n.r. op bovenstaande foto Ralf Embrechts, Mahad Ali (geluid) Ralf Bodelier en Erwin Danklof (camera en regie)

Back To Top