skip to Main Content

CAST wijkdebatten: op zoek naar de ‘X-factor’ van de vitale wijk

CAST nodigt u van harte uit om deel te nemen aan een tweetal bijeenkomsten, die in het teken staan van ontwikkelingen in de Tilburgse impulswijken. Samen met professionals en ervaringsdeskundigen gaat CAST op zoek naar wijkspecifieke vraagstukken en begeven we ons op het snijvlak van de maatschappelijke en de ruimtelijke opgave.

De eerste bijeenkomst staat in het teken van de impulswijken Kruidenbuurt en Groenewoud. De Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij (MOM) richt zich in deze wijken op het coördineren en verbinden van de activiteiten van de zes deelnemende organisaties, te weten: Tiwos, WonenBreburg, TBV Wonen, Thebe, de Twern en de Wever. Hoe streven deze partijen en anderen ernaar om de leefbaarheid in deze wijken te vergroten? Welke specifieke kansen liggen er voor bewoners en in het bijzonder voor jongeren en ouderen? Hoe past deze aanpak in een breder landelijk kader? Welke doelen worden er nagestreefd, wat zijn de Tilburgse impulswijken van de toekomst en hoe verhoudt deze opgave zich tot een ruimtelijk vraagstuk?

Tijdens de tweede bijeenkomst richt CAST zich op de wijken Groeseind/Hoefstraat, Trouwlaan/Uitvindersbuurt en Stokhasselt. Wijken die zich in verschillende stadia van herstructurering bevinden. CAST gaat samen met betrokken opdrachtgevers en ontwerpers op zoek naar de essentie van de opgave. Welke beleids- en ontwerpoverwegingen spelen een rol? Bouwt men voor de buurt of bouwt men voor de stad? Welke rol speelt de kwaliteit van de openbare ruimte en wie houden zich hiermee bezig? Welke overwegingen bepalen het programma en hoe verhouden die zich dit tot de leefstijlen en de emotie van bewoners?
Met dit initiatief richt CAST zich op wat als de meest betekenisvolle opgave voor de komende jaren kan worden beschouwd. De grenzen aan het bouwen in het buitengebied lijken in zicht en het compacte stadsdenken brengt de opgave dicht bij de alledaagse leefwereld van mensen. Tijd dus om de lessen van gisteren en vandaag te projecteren op de opgave voor morgen.

Data    Dinsdag 16 december 2008 (Kruidenbuurt en Groenewoud)
Dinsdag 27 januari 2009 (Groeseind/Hoefstraat, Trouwlaan/Uitvindersbuurt en Stokhasselt)
Locatie     De Poorten, Hasseltstraat 194, 5046 LP Tilburg
Toegang is gratis.

Programma: (voor beide avonden)
19.00 uur Ontvangst
19.30 uur Aanvang debat
22.00 uur Einde van de bijeenkomst

kijk voor meer nieuws en columns op www.momtilburg.nl

Back To Top