skip to Main Content

Buurtalliantie bruist van goede ideeën

Op de eerste buurtalliantie-manifestatie in Rotterdam op donderdag 20 november jl. bruiste het van de goede ideeën om wijken leefbaarder te maken. Meer dan 1500 werkers en wijkbewoners uit het hele land kwamen ideeën uitwisselen onder het motto “halen en brengen”. Wat goed is voor Heerenveen, kan net zo goed werken in Maastricht en andersom. De manifestatie kenmerkte zich door een grote dosis energie. Ook prinses Maxima vereerde de buurtalliantie met een bezoek. De opvallend hooggehakte prinses, omringt door een stevig veiligheidscordon, bezocht enkele stands en was met de kersverse minister Eberhard van der Laan getuige van de conclusies van de dag.
Een van die conclusies luidde dat de werkers in de wijk veelal belemmerd worden door een woud aan regels, stapels projectplannen en regels rondom aanbestedingen. De aanwezigen in de zaal onderschreven de last van de bureaucratische tijger. Opgeroepen werd om met veel lef, durf en risico de dingen gewoon te doen. Taalgebruik dat goed past bij de MOM.

De MOM aanwezig als een van de 65 uitverkoren buurtallianties op de eerste landelijke bijeenkomst in de Van Nelle fabriek in Rotterdam. De MOM was het enige Tilburgse project dat zich liet zien op deze netwerkbijeenkomst, echter Tilburg was ruim vertegenwoordigd met maar liefst 65 werkers uit de wijken. Onder aanvoering van de gemeente zijn werkers van de gemeente, politie, woningbouwcorporaties, de Twern, Brede school, IMW,  etc. samen gaan kijken naar ideeën die mogelijk ook in Tilburg toepasbaar zijn. Alleen de busreis was al verbindend. Sowieso hadden de ‘reisleiders’ ervoor gezorgd dat iedereen in gemixte groepjes met opdracht en wel door de Van Nelle fabriek dwaalden. Ondertussen fungeerde de MOM-stand als hangplek voor de Tilburgse aanwezigen, waar het in elk geval goed pepernoten eten was. De MOM-manager voorzag belangstellenden van MOM-info, maar was veelal op route om te kijken en luisteren naar andere projecten. De MOM is zo kersvers dat resultaten nu nog veel te vroeg zijn. Komende jaren kan MOM ook op de buurtalliantie laten zien wat de Tilburgse resultaten zijn.

Met veel enthousiaste verhalen en ideeën toog het gezelschap weer voldaan en verfrist terug naar Tilburg. Iedereen was op zijn of haar manier weer geïnspireerd. Niet alle ideeën waren even nieuw en regelmatig waren er projecten die in een of andere vorm ook al in Tilburg aan de gang zijn. Benieuwd welke nieuwe ideeën toch in de komende jaren ook in onze stad zullen landen. De manifestatie Buurtalliantie zal de komende 3 jaar telkens worden georganiseerd ter inspiratie voor een ieder die aan de slag is met zijn of haar wijk!Alle wijkideeën staan gebundeld op www.buurtalliantie.nl dat de komende jaren dienst doet als een community voor ideeënuitwisseling

 

Back To Top