skip to Main Content

Wijkpraktijken vergeleken

Iedere wijk en bijbehorende aanpak is uniek en toch zijn er altijd zaken die je van elkaar kunt leren. De MOM doet mee aan een ‘vergelijkend warenonderzoek’ naar verschillende manieren van wijkgericht samenwerken. Onder leiding van Futura worden zeven Brabantse wijkaanpakken in kaart gebracht, ontleed en vergeleken; wat gaat er goed en waar loopt een ieder tegen aan. De eerste wederzijdse uitwisselingen leverde al een schat aan best practices op en herkenbare struikelblokken. Inzet van deze vergelijking is met name om van elkaar te leren. Op de projectpagina zijn de bevindingen van dit onderzoek te volgen. Verwachte publicatie in mei 2010.

Back To Top