skip to Main Content

MOM@Work en Verbindende Schakels SoZa versterken elkaar

Het project MOM@Work is bedoeld om mensen uit de wijk aan het werk te helpen. Dat lukt volgens verwachting goed. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden vanaf de ‘keukentafel’ bemiddeld naar werk of activering. Inmiddels zijn er in 2010 op deze manier meer dan 43 (beoogd 40 voor 2010) aan het werk geholpen. Bewoners met vragen op weg naar werk worden aangedragen door de ambassadeurs in de wijk, huismeesters, opbouwwerkers, en bewoners zelf. Halverwege 2010 is ook de samenwerking met Sociale Zaken goed op gang gekomen en versterken de jobcoaches en casemanager elkaar. Kenmerkend voor de werkwijze van MOM@Work is vertrouwen en nabij zijn. MOM en Sociale Zaken willen graag dat het project in 2011 voortgezet wordt, ook met het oog op intensivering van de aanpak op weg naar werk in de verschillende impulswijken.

Back To Top