skip to Main Content

Zichtbare Schakels Thebe onmisbaar in de wijk

Al ongeveer 2,5 jaar kennen we de Zichtbare Schakels van Thebe in onze wijken. De aandacht van deze wijkverpleegkundigen met overstijgende aanpak gaat vooral uit naar multiproblem-gezinnen, kwetsbare ouderen en zorgmijders. Ze zijn laagdrempelig voor jong en oud. De Zichtbare…

Back To Top