skip to Main Content

Nadenken over programmatisch werken

In de vijf Tilburgse impulswijken wordt door de aanwezige organisaties stevig nagedacht over een meerjarige en programmatische manier van werken op de gebieden werk, armoede en opleiding. Hoe kunnen we meer samenhang voor langere tijd garanderen, rekening houdend met de…

Back To Top