skip to Main Content

Nadenken over programmatisch werken

In de vijf Tilburgse impulswijken wordt door de aanwezige organisaties stevig nagedacht over een meerjarige en programmatische manier van werken op de gebieden werk, armoede en opleiding. Hoe kunnen we meer samenhang voor langere tijd garanderen, rekening houdend met de stedelijke voorzieningen en juist de extra’s zaken die nodig zijn in de wijk. Hoe komen we tot één wijkplan voor meerdere jaren dat door iedereen gedragen en uitgevoerd wordt? Kortom een boeiend traject dat acties in de wijk meer met elkaar verbindt op weg naar een duurzaam gezamenlijk resultaat.

Back To Top