skip to Main Content

Trendrede 2015 – duiding van onze tijd

Uit het voorwoord ... Met deze TrendRede is ons eerste lustrum een fait accompli. Vijf jaar lang al signaleren we mijlpalen, piketpaaltjes en andere markeringspunten en verbinden deze punten onderling. Het lijnenspel dat daaruit tevoorschijn komt, zetten we neer als…

Back To Top