skip to Main Content
Digitaal Magazine Over De Integrale Jeugdaanpak In Tilburg

Digitaal magazine over de integrale jeugdaanpak in Tilburg

Met trots presenteren we het digitaal magazine over de Integrale jeugdaanpak. Het geeft op een originele manier een inkijkje in wat er in 2021 gebeurt in Tilburg. Het bijzondere is dat het magazine is gemaakt door jongeren. De integrale jeugdaanpak wordt bekeken door hun oogharen. Het is dus geen officieel beleidsstuk dat een compleet beeld schetst, maar een andere manier om naar de ontwikkelingen te kijken. De jongeren hebben er samen met vakinhoudelijke medewerkers aan gewerkt. Met een mooi resultaat! Aan bod komen: goede start, Kindt, stem van de jeugd, kansrijke start, JIKP, en jeugd en veiligheid. vastgesteld in de gemeenteraad. Hierin staat dat Tilburg een gemeente wil zijn waar kinderen veilig, gezond en gelukkig kunnen opgroeien, met gelijke kansen op ontwikkeling.

Bekijk het magazine
Lees hoe het programma begon

Back To Top