skip to Main Content

De Twern, al 25 jaar in de buurt

 

In 1984 ontstond de Twern uit een fusie van drie organisaties voor opbouwwerk, sociaal-cultureel werk en beheer van wijkcentra die toen nog buurt- en clubhuizen werden genoemd. De naam Twern is ont-leend aan een term uit de textielindustrie: twernen of twijnen betekent het ineendraaien van draden tot een sterke draad.

Het twernen is nooit opgehouden. Na 25 jaar staat de Twern nog steeds voor verbinden, verweven en versterken. Altijd in de buurt, dichtbij mensen. Als bewoners verbonden zijn met hun omgeving, zijn ze immers sterker, socialer en voelen ze zich veilig.
Maar verbinden doet de Twern ook als het gaat om het samenbrengen van organisaties die gezamen-lijk de maatschappelijke problemen van deze tijd aanpakken. Ook dan is samen gelijk aan sterker.

Op 18 december sprak Jos van Balveren tijdens de kick off van het jubileumjaar de volgende woorden voor personeel en gepensioneerden:
“In 2009 vieren we het 25-jarig bestaan van de Twern. We gaan dit vieren met alle medewerkers van de Twern, Mozaïek, Attak en Antenne,de gepensioneerden, de vrijwilligers en relaties en opdrachtgevers.

Ik wil iedereen bij de Twern feliciteren met dit jubileum maar vooral wil ik iedereen die betrokken is bij het werk voor wijkbewoners, van harte bedanken voor de plaats die de Twern op dit moment inneemt op het maatschappelijk veld. We worden gerespecteerd omdat we kwaliteit bieden, resultaatgericht werken en betrouwbaar en betrokken zijn.

De Twern werkt in een complexe omgeving. Dat is niet altijd gemakkelijk. Aan de ene kant zijn er onze opdrachtgevers, vooral gemeenten. Een gemeente heeft vele gezichten: wethouders, raadsleden, diensten, afdelingen en ambtenaren. Ook de afnemers van onze diensten, de bewoners in ons werkgebied, hebben verschillende wensen en eisen. Kortom, we moeten voortdurend bezig zijn met informeren, communiceren, tevredenheidmeting. Ofwel we moeten onophoudelijk werken aan een onberispelijke dienstverlening en goede relaties onderhouden met onze klanten en opdrachtgevers. Over het algemeen lukt dat goed maar alertheid blijft geboden!

25 Jaar geleden is de Twern ontstaan uit een fusie van SSK, SCOT en SBWT, drie organisaties voor respectievelijk sociaal-cultureel werk, opbouwwerk en beheer van wijkcentra. Er is toen gekozen voor de naam de Twern. Twernen betekent het ineen draaien van meerdere draden tot één sterke draad. Het twernen is nooit gestopt. De Twern wil nog steeds verbindingen leggen, draden niet langs elkaar laten lopen maar zorgen dat ze elkaar ergens raken en verbinding maken.
Het ‘twernen’ betekent in ons werk dat we conflicten tussen buren niet uit de hand laten lopen, maar mensen bij elkaar brengen. Of familieleden en instellingen bij elkaar brengen wanneer de opvoeding van een kind dreigt mis te lopen. Of jongeren niet laten ontsporen, maar ze in contact brengen met de samenleving. We willen dat ouderen niet vereenzamen, dus we brengen ze bij elkaar.
Kortom, we willen handelen voordat problemen uit de hand lopen en nog liever voorkomen we problemen. Preventief werken, proactief ingrijpen, dat zijn de termen die we daarvoor gebruiken.

25 Jaar geleden is de Twern ontstaan. Natuurlijk kijken we terug maar ik vind het boeiender om vooruit te kijken. Hoe zal de Twern er over 25 jaar uit zien? Ik heb me bij deze bespiegeling laten inspireren door een boekje van Berenschot, een adviesbureau. Volgens hun visie is er over 25 jaar in elk dorp en in iedere wijk een Centrum voor Welzijn en Zorg.
In zo’n Centrum voor Welzijn en Zorg, dat ook in een wijkcentrum gehuisvest kan zijn, worden diensten aangeboden op het gebied van preventie, welzijn, coaching, psychologische hulp, eerste hulp en medische behandelingen waar geen specialisten bij nodig zijn. Het Centrum voor Welzijn en Zorg is 24 uren per dag open voor eerste hulp, zowel psychisch als fysiek. Je kunt er dus terecht voor ouderenadvies maar ook voor een gekneusde knie. Misschien is er wel een sportschool, een winkel voor gezonde voeding en een tuin om gezonde groente te telen. Alles voor het welzijn van mensen.

De diensten op het gebied van preventie, welzijn, coaching en psychologische hulp worden er uitgevoerd door medewerkers van de Twern, als we dan tenminste nog steeds zo heten. Ze zijn opgeleid tot maatschappelijk werker, coach, bewonersadviseur of pedagogisch adviseur. De welzijnsmedewerkers komen bij voorkeur bij de mensen thuis.
De professionals in het Centrum voor Welzijn en Zorg werken nauw samen met specialisten in behandelhuizen en expertisecentra. Het centrum wordt geëxploiteerd door de zorgverzekeraar die samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten met o.a. de Twern. Voor het preventie- en welzijnsdeel ontvangt de zorgverzekeraar geld van de gemeente en woningcorporaties.

Dit is mijn toekomstbeeld.

Tot slot wens ik iedereen fijne feestdagen toe en alle geluk in 2009!

 Jos van Balveren
directeur bestuurder de Twern

Back To Top