skip to Main Content

Corporaties steken drie miljoen in Tilburgse wijken

De drie Tilburgse woningcorporaties investeren de komende jaren samen 3 miljoen euro in de zogeheten impulswijken. Het geld komt bovenop de vele miljoenen die de corporaties al inzetten om oude woningen door nieuwe te vervangen.

Samen met het stadsbestuur, dat ook 1 miljoen euro investeert, ondertekenden WonenBreburg, TBV Wonen en Tiwos gistermiddag een samenwerkingsovereenkomst. Het convenant ‘Tilburg Akkoord Wijkimpuls’ heeft een looptijd van tien jaar en is gericht op Groenewoud, de Kruidenbuurt, Stokhasselt, Groeseind/Hoefstraat en Trouwlaan/Uitvindersbuurt.

De ondertekenaars van het convenant rekenen de komende jaren ook nog op in totaal 5 miljoen euro subsidie vanuit de provincie en de rijksoverheid. Gemeente en de drie corporaties stellen zich tot doel om met het extra geld te bevorderen dat in de betreffende wijken alle jongeren een diploma halen, elk huishouden een kostwinner heeft en dat de bewoners boven de armoedegrens leven.”We zouden aan alle huurders 200 euro kunnen overmaken, maar dat is niet de bedoeling”, zei directeur Rob Vinke van corporatie TBV Wonen gisteren tijdens de ondertekeningsbijeenkomst in wijkcentrum De Spijkerbeemden in Groenewoud. TBV denkt bijvoorbeeld wel aan de mogelijkheid om wijkbewoners die langdurig werkloos zijn, binnen de eigen organisatie een maatschappelijke stage aan te bieden. “Dat kan de opmaat vormen tot betaald werk”, aldus directeur Vinke.

Wethouder Gon Mevis (GL, zorg, welzijn en maatschappelijk werk) wees erop dat het belangrijk is om via het nieuwe fonds tot een verdieping te komen van de activiteiten die in de vijf impulswijken al gaande zijn. “Er moet geen nieuwe projectencarrousel op gang komen”, waarschuwde Mevis.
Prof. Wim van de Donk, de Tilburgse voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), zei ‘erg tevreden en optimistisch’ te zijn over het akkoord tussen de gemeente en de corporaties.
Secretaris Harrie Wijdeven van de Wijkraad Groenewoud toonde zich desgevraagd nogal sceptisch. “Mooi dat zo’n fonds er komt, maar aan de andere kant is onlangs het grote impulsproject voor het Pater van den Elsenplein afgeblazen. En dat betreuren we.”

 Bron: Brabants Dagblad, vrijdag 06 februari 2009

Back To Top