skip to Main Content

FA2 door jongeren uit Tilburg 3 West wint MOVISIE Diversiteitsprijs 2008

“FA2 daagt jongeren uit om zelf oplossingen aan te dragen voor problemen waar zij tegenaan lopen”, kopt het rapport van de jury die FA2 (spreek uit fatoe) de Diversiteitsprijs 2008 toekent.
Daarnaast roemt de jury FA2 om de ‘humor’ die de boventoon voert. Op 6 november jl. namen de jongeren van FA2 in Utrecht de Diversiteitsprijs 2008 in ontvangst. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een project dat invulling geeft aan diversiteit op lokaal niveau. Dit jaar was het thema ‘Jong zijn in Nederland kent vele gezichten’.

Het project FA2 van de Twern is ontstaan uit en succesvolle rap-musical van en door de wijk die de jongerenparticipatie moest vergroten. Tijdens het maken van deze rap-musical verzonnen jongeren zelf een oplossing voor hun problemen in de wijk. Na afloop van het project wilden de jongeren ermee verder. Zo ontstond FA2: een project waarin jongeren samen rap-, zang- en danssketches maken over maatschappelijke thema’s. De jongeren treden op in theaters in Tilburg en daarbuiten. Daarnaast worden de sketches uitgezonden via internet. FA2 geeft de jongeren de kans om voorlichting te geven aan andere jongeren. Hun sketches laten op humoristische wijze zien hoe het wél moet.

De Diversiteitsprijs is bedoeld voor projecten die diversiteit in brede zin ondersteunen. Denk aan: etniciteit, sekse, leeftijd, sociale klasse, gezondheid of seksuele voorkeur. Doel van de Diversiteitsprijs is het verzamelen van good practices die de meerwaarde en kracht van diversiteit zichtbaar maken. We zullen in de toekomst vast en zeker meer horen van het FA2 project. De groep is inmiddels benaderd om bij congressen intermezzo’s en sketches te spelen
Bron: www.twern.nl donderdag 13 november 2008

Back To Top