skip to Main Content

Is dit nou oorlog?

In de veelheid van het corona-nieuws, hoorde ik mensen vertellen dat ze door deze crisis met de bijbehorende lockdown nu een beetje snapten “Hoe een oorlog gevoeld moet hebben”,  “Hoe het is om in vrijheid beperkt te zijn”,  “Hoe het…

Back To Top