skip to Main Content

Op weg naar MOM 2.0

Het is altijd goed om het functioneren van de MOM zelf ook onder de loep te nemen om te kijken hoe dit samenwerkingsverband werkt, verbeterd of veranderd kan worden. De MOM, in 2008 begonnen als experiment, zoekt naar de meest werkbare manier om zo effectief mogelijk samen te werken, met de huidige deelnemers en mogelijk ook met toekomstige partners. In opdracht van het MOM-bestuur voert Dorine Brinkhof (Thebe adviesbureau) een onderzoek uit naar het functioneren van de MOM. Wat verloopt er succesvol, wat kan er beter en op welke wijze geef je dat vorm aan de manieren van samenwerken met partners in onze stad ten behoeve van wijkbewoners. Voorjaar 2011 staat gepland om deze interne evaluatie te presenteren.

Back To Top