skip to Main Content

Dichtbij in de wijk op weg naar werk

MOM@Work experiment van start in Groenewoud en Kruidenbuurt

In de Tilburgse impulswijken is de hoge werkloosheid nog steeds een van de grootste zorgen. Zeker nu de crisis ervoor zorgt dat er meer mensen thuis komen te zitten. En mensen die om een of andere reden al thuis zaten, denken vaak dat hun kansen op werk nu helemaal verkeken zijn. Wijkbewoners hebben al dikwijls aangegeven dat ze hierbij hulp nodig hebben en liefst heel dichtbij in de wijk. Natuurlijk zijn er ook de kantoren van het CWI, UWV en Sociale Dienst in het centrum, maar een vraagbaak of steun in de rug dichtbij en om de hoek in de wijk, dat is er nog niet.

Luisterend naar de signalen van bewoners heeft de MOM besloten, in samenspraak met de partners in de wijk, het experiment MOM@Work uit te voeren in Groenewoud en in de Kruidenbuurt.

Jobcoach-jobhunter
Voor MOM@Work werkt Pum Donders als jobcoach-jobhunter in de wijk. Pum zoekt mensen op, inventariseert hun vragen en problemen en zet samen met hen stappen naar werk, ongeacht hun uitkeringssituatie. Het voordeel van deze jobcoach is dat hij niet van één van de instellingen UWV, CWI of Sociale Dienst is, maar voor iedereen die de stap wil zetten beschikbaar en bereikbaar is. Uiteraard werkt de jobcoach wel nauw samen met die instellingen in de stad die ook gespecialiseerd zijn om mensen te helpen op weg naar werk. Het heeft geen zin om zaken dubbel te doen, maar juist om snel te schakelen. Door de jobcoach in de wijk te laten werken, bij de mensen op huisbezoek te gaan, beoogt de jobcoach om heel nabij mensen tot oplossingen te komen. Mensen moeten uiteraard zelf ook willen en zelf stappen zetten.

Pum Donders van MOM@Work

Ambassadeurs
Nieuw in dit project is de werkwijze met ambassadeurs in de wijk. Dit zijn de werkers in de wijk, zoals huismeesters, thuiszorgmedewerkers, opbouw- en jongerenwerkers die wijkbewoners kennen en kunnen aanmelden bij MOM@Work. Ook bewoners zelf kunnen ambassadeur zijn, voor henzelf of weer voor mensen in hun omgeving. Het maakt niet uit wat voor uitkering iemand heeft. MOM@Work is er voor iedereen.

Vacatures
De zes MOM-partners WonenBreburg, Tiwos, TBV Wonen, Twern, De Wever en Thebe zijn enthousiast over dit experiment en hebben zelf aangegeven dat
– als zij vacatures hebben – deze ook bekend zullen maken bij MOM@Work. Daarbij kan het gaan om regulier werk, maar ook om werkervaringsplaatsen. De jobcoach Pum beschikt over een groot netwerk van werkgevers. Uiteraard kunnen werkgevers zelf ook vacatures melden bij MOM@Work. De doelstelling voor MOM@Work is om 40 mensen uit beide wijken op weg naar werk te helpen. Het project wordt gefinancierd door het Tilburgs Akkoord.

Samenwerking
Samenwerking in dit soort werk is van cruciaal belang; alleen op die manier krijg je uiteindelijk een duurzaam resultaat. Ook Sociale Zaken komt met het project ‘Verbindende Schakels’ naar de impulswijken. Dat is een goede ontwikkeling en vanuit MOM@Work wordt ook nadrukkelijk die samenwerking opgezocht, omdat dit kansen biedt om nog sneller te kunnen schakelen. De bedoeling is samen een werkwijze te ontwikkelen, die werkt voor de mensen in de wijk.

De jobcoach van MOM@Work is bereikbaar op maandag en dinsdag in de MOM-panden:
inloopspreekuur:

Groenewoud:    Pater van den Elsenplein 3,
maandag 9.30u – 10.00u
Kruidenbuurt:    Kruizemuntweg 66,
maandag 14.00u – 14.30u

telefoonnummer: 06 – 2250 2203
e-mail: pumdonders@momtilburg.nl

www.momtilburg.nl

Back To Top