skip to Main Content
Contour De Twern

Contour de twern

Altijd in de buurt, dat is wat de ContourdeTwern kenmerkt. Onze medewerkers werken in buurten en wijken, dichtbij de mensen. We bieden mensen hulp en ondersteuning als ze de leefsituatie in hun wijk willen verbeteren. We stimuleren ze hun talenten te ontwikkelen. www.twern.nl

Back To Top