skip to Main Content
Armoede In Nederland: De Kloven Verkleinen

Armoede in Nederland: de kloven verkleinen

Extreme armoede zien we in Nederland niet, maar er leven nog steeds veel mensen die met moeite kunnen rondkomen. Eén van de subdoelstellingen onder de Sustainable Development Goals (SDG’s) is dat de armoede in Nederland in 2030 gehalveerd is. Hoe ziet die armoede er in Nederland eigenlijk uit? En hoe lossen we het op? Duurzaamheid.nl sprak erover met Ralf Embrechts. Met onder andere de bekende armoedeglossy Quiet500 en het Vertrouwensexperiment maakt hij stille armoede zichtbaar en probeert hij de kloof tussen arm en rijk te verkleinen.

Lees het hele artikel op Duurzaamheid.nl.

Back To Top