skip to Main Content
Minder Regels Meer Vrijheid … Werkt Dat?‎

Minder regels meer vrijheid … werkt dat?‎

Tilburg is een van de gemeenten waar geëxperimenteerd wordt met minder regels en meer ‎vrijheid in de Participatiewet. Een boeiend experiment waarmee de gemeente Tilburg, en ‎specifiek de afdeling Werk & Inkomen, op zoek is naar mogelijkheden om de uitvoering van de ‎participatiewet te verbeteren. Helpt het als we daarbij minder regels hanteren? Als burgers méér ‎vrijheid krijgen? Als ze méér vanuit vertrouwen en minder vanuit controle bejegend worden? Of ‎als er een extra bedrag wordt uitgekeerd bij het vinden en behouden van een baan? En misschien ‎nog wel de belangrijkste vraag …zijn mensen gelukkiger als ze minder moeten en meer mogen? ‎

Het onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Tilburg, is nog in volle gang en de uiteindelijke ‎resultaten worden in de loop van 2020 gepresenteerd. Vooruitlopen op concrete resultaten zou ‎onzorgvuldig zijn. Toch zijn er al werkzame bestanddelen te destilleren uit de eerste ervaringen van ‎deelnemers en coaches. ‎antwoorden zullen we ‎moeten krijgen van de 800 deelnemers die vanaf 1 januari 2018 gestart zijn. Hoe ervaren zij deze ‎andere benadering? ‎ Lees hun ervaringen …

Artikel ”Minder regels, meer vrijheid, werkt dat …?
gepubliceerd in Sociaal Bestek 2019, nr 1

VEX boek 2019

Back To Top