skip to Main Content

Wijkwerkers bundelen hun spreekuur

Naar voorbeeld van de Kruidenbuurt komt er ook in Groenewoud een centraal spreekuur ‘Vragenuurtje’ genaamd. Wijkagenten, huismeesters, buurtmaatschappelijk werkster, loket-Z, wijkverpleegsters, coordinator gebiedsteam, gezondheidswerkers, casemanager SoZa en jobcoaches MOM@Work houden iedere maandag van 14.00u – 15.00u  een gezamenlijk spreekuur in buurthuis…

Wijkverpleegsters terug in de wijk

Een welkome aanvulling op de diensten in de wijk zijn de “Zichtbare Schakels”, de wijkverpleegkundigen van Thebe Thuiszorg in de Kruidenbuurt. Jannie de Leeuw en Malies Lutke Schipholt werken met hun collega’s (verzorgenden en verpleegkundigen) vanuit MFA het Kruispunt, dichtbij…

Wijkpraktijken vergeleken

Iedere wijk en bijbehorende aanpak is uniek en toch zijn er altijd zaken die je van elkaar kunt leren. De MOM doet mee aan een ‘vergelijkend warenonderzoek’ naar verschillende manieren van wijkgericht samenwerken. Onder leiding van Futura worden zeven Brabantse wijkaanpakken in…

Op weg naar MOM 2.0

Het is altijd goed om het functioneren van de MOM zelf ook onder de loep te nemen om te kijken hoe dit samenwerkingsverband werkt, verbeterd of veranderd kan worden. De MOM, in 2008 begonnen als experiment, zoekt naar de meest…

Blauw zwaailicht

Annemarie nodige me uit voor een bakkie koffie. Ze woont vier huizen naast mijn kantoor in de Kruidenbuurt en omdat ik haar stoep sneeuwvrij gemaakt had, had ik een kopje koffie verdiend. Binnengekomen zag ik dat haar kamer voor de…

Cameratoezicht van start op Pater van den Elsenplein

Op het Pater van den Elsenplein hangen vanaf 3 mei bewakingscamera’s. Het cameratoezicht bevordert de veiligheid in de omgeving. De wens voor toezicht kwam van de ondernemers die op het plein zitten. De camera’s zijn bedoeld om bezoekers, bewoners, ondernemers en…

Dichtbij in de wijk op weg naar werk

MOM@Work experiment van start in Groenewoud en Kruidenbuurt In de Tilburgse impulswijken is de hoge werkloosheid nog steeds een van de grootste zorgen. Zeker nu de crisis ervoor zorgt dat er meer mensen thuis komen te zitten. En mensen die…

Formulierenbrigade

Als u rond moet komen van een laag inkomen hebt u misschien wel recht op kwijtscheldingen, bijzondere bijstand en toeslagen die uw financiële situatie kunnen verbeteren. Als u moeite hebt met het invullen van deze formulieren kunt u contact opnemen…

Back To Top